Spółdzielnia Socjalna PERSPEKTYWA

Pierwsza w Suwałkach

Spółdzielnia Socjalna – podmiot realizujący zadania pożytku publicznego, działający na rzecz środowiska lokalnego.

Działamy w oparciu o prawo spółdzielcze, ustawę o spółdzielniach socjalnych i ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Naszym celem jest reintegracja społeczno-zawodowa poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków oraz realizacja społecznie doniosłych zadań w ramach międzysektorowego partnerstwa społeczno-publiczno-prywatnego.

Jesteśmy otwarci na współpracę z wszystkimi, którym bliski jest rozwój społeczeństwa  obywatelskiego w naszym mieście i regionie.

Liczymy także na wsparcie w realizacji tych działań, a tym, którzy już to uczynili serdecznie dziękujemy.