O nas

 W końcu października 2011 r. z  inicjatywą utworzenia pierwszej w Suwałkach spółdzielni socjalnej zwrócił się do Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach Ryszard Kalinowski – „bezrobotny 50+”.

15 listopada w Klubie Pracy PUP odbyło się spotkanie organizacyjno-informacyjne w sprawie tej idei. Przybyło ponad 50 zainteresowanych osób i nie tylko.

Swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Suwałkach, Urzędu Miasta w Suwałkach,  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach , Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach, Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat w Suwałkach i Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie.

Przybyli także przedstawiciele lokalnych mediów: lokalnej rozgłośni radiowej Radio-5 oraz suwalskiej edycji Gazety Współczesnej.

Celem spotkania było przybliżenie zebranym istoty ekonomii społecznej i roli III sektora we współczesnej gospodarce Unii Europejskiej, Polski, regionu i miasta; idei powstawania i zasad funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych i ich szczególnej formy – spółdzielni socjalnej.

W dyskusji rodziła się koncepcja przyszłej „I Suwalskiej Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej RAZEM”  i kierunków jej działania. Pomysły oscylowały wobec problemów recyklingu, różnorodnych usług materialnych i niematerialnych na rzecz społeczności lokalnej, współdziałania z samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi, instytucjami i biznesem.

Zapowiedziano dalsze spotkania w gronie zainteresowanych tym przedsięwzięciem , w kolejnych tygodniach, w Klubie Pracy PUP, celem dopracowania  koncepcji, kierunków działania i organizacji  oraz opracowania projektu statutu spółdzielni.

12 stycznia 2012 roku 12 osób podpisało deklaracje przystąpienia do spółdzielni socjalnej i w Klubie Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach odbyło się Walne Zebranie Założycielskie.

Członkowie założyciele uchwalili statut i przyjęci nazwę: „Spółdzielnia Socjalna PERSPEKTYWA”.

Wybrano władze spółdzielni w formie 3-osobowego Zarządu w składzie:

- Prezes Zarządu –  Marzenna Burba

- Wiceprezes Zarządu – Marzena Burzycka

- Członek Zarządu – Dorota Dziemian

 
W kilka dni później złożono  dokumenty do sądu celem uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Grupa założycielska spotykała się nadal tworząc w toku wielogodzinnych dyskusji zręby powołanej Spółdzielni. W dniu 2 marca 2012 r. nastąpiła długo  oczekiwana rejestracja i staliśmy się  podmiotem posiadającym osobowość prawną i mogliśmy podjąć oficjalne działania mające na celu stworzenie warunków rozpoczęcia działalności.

Zarząd i kilkoro aktywnych członków poszukiwało lokalu, wyposażenia, źródeł finansowania oraz pierwszych kontrahentów. Prowadzone były rozmowy z władzami miasta, przedstawicielami różnych firm.

Równolegle już po zebraniu założycielskim  realizowane były procedury uzyskania z Funduszu Pracy środków finansowych na założenie spółdzielni.

W połowie kwietnia podjęliśmy decyzję – zaczynamy. Mieliśmy lokal, pierwsze wyposażenie, zapewnione środki finansowe z PUP pierwsze umowy na działalność gospodarzą. Było to 16 kwietnia 2012 roku.